Image

POVEĆANA OPASNOST OD PRONALASKA MINA

Federalna uprava civilne zaštite upozorava da se dolaskom proljeća i topljenjem snijega povećava rizik od pronalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i mina. Skreće se pažnja na nužnost pravilnog i sigurnog ponašanja u takvim situacijama.

Kako je period proljetnih radova vrijeme učestalih pronalazaka eksplozivnih sredstava posebno upozoravamo ugrožene skupine – poljoprivrednike, građevinske radnike, skupljače i prerađivače sekundarnih sirovina, te lovce, planinare i izletnike da u slučaju pronalaska minu ili NUS ne dodiruju već da pronađeno sredstvo prijave civilnoj zaštiti putem telefona broj 121 ili policiji putem telefona broj 122.

Naročito je bitno da mjesto gdje je sredstvo uočeno vidno obilježe, po mogućnosti fotografišu i zapamte lokaciju kako bi je mogli pokazati nadležnom timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

Skrećemo pažnju onima koji svakodnevne aktivnosti vode van naseljenih mjesta i u prirodi da se ne kreću područjima koja ne poznaju kako ne bi zalutali u minska polja.